Επιθεώρηση & Ενοργάνωση

Στόχος της επιθεώρησης των τεχνικών και εν γένει των υποδομών, σε συνδυασμό με την ενοργάνωση, είναι να αποκαλυφθούν σε μια κατασκευή τυχόν ελαττώματα και λειτουργικά προβλήματα, περιοχές εντάσεων και φορτίσεων πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει σχεδιασμού, καθώς και πιθανές πηγές δημιουργίας μελλοντικών προβλημάτων.

Η ενοργάνωση με χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων, όπως επιταχυνσιόμετρα, μηκυνσιόμετρα και ειδικοί αναμεταδότες, συντελεί στην καταγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς ενός τεχνικού έργου σε λειτουργικές, αλλά και σεισμικές συνθήκες, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ορθή και αποδοτική συντήρηση του έργου, με επεμβάσεις στα σημεία που χρήζουν άμεσης επισκευής, μειώνεται το κόστος συντήρησης, επιμηκύνεται ο χρόνος λειτουργίας, αλλά και διασφαλίζεται η επένδυση της κατασκευής.

Παράλληλα, η χρήση της ενοργάνωσης,  κατά τη φάση της κατασκευής, επιτρέπει την διαρκή και επί τόπου καταγραφή της συμπεριφοράς του έργου σε πραγματικές συνθήκες, συντελώντας στην βελτίωση της μελέτης, στην αναβάθμιση και εξέλιξη των προδιαγραφών και κανονισμών, καθώς και στην επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας της κατασκευής.

Πεζογέφυρα Οδού Κύμης, Αττική Οδός

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2007
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων
Κύριος του Έργου: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Νέα Σιδηροδρομική Γέφυρα Ισθμού Κορίνθου

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούλιος 2007
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων & αντισεισμικών αποσβεστήρων ιξώδους
Κύριος του Έργου: ΟΣΕ
Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Νέα Οδική Γέφυρα Ισθμού Κορίνθου

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούλιος 2007
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων & αντισεισμικών αποσβεστήρων
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
Ανάδοχος: ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κόμβος Άνω Λιοσίων- Αττική Οδός

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2007
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων
Κύριος του Έργου: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Καλωδιωτή Γέφυρα Ευρίπου

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάρτιος 2007
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση αρμών
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
Ανάδοχος: ΤΕΒ Α.Ε.

Οδική Γέφυρα Αξιού ποταμού , ΠΑΘΕ

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων & αρμών
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
Ανάδοχος: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

Εγνατία Οδός

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2005
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων στα τεχνικά Γ9- Γ10- Γ11- Γ12
Κύριος του Έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: Κ/Ξ J&P AΒAΞ/AEΓEK Α.Ε./ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies