Επιθεώρηση & Ενοργάνωση

Στόχος της επιθεώρησης των τεχνικών και εν γένει των υποδομών, σε συνδυασμό με την ενοργάνωση, είναι να αποκαλυφθούν σε μια κατασκευή τυχόν ελαττώματα και λειτουργικά προβλήματα, περιοχές εντάσεων και φορτίσεων πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει σχεδιασμού, καθώς και πιθανές πηγές δημιουργίας μελλοντικών προβλημάτων.

Η ενοργάνωση με χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων, όπως επιταχυνσιόμετρα, μηκυνσιόμετρα και ειδικοί αναμεταδότες, συντελεί στην καταγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς ενός τεχνικού έργου σε λειτουργικές, αλλά και σεισμικές συνθήκες, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ορθή και αποδοτική συντήρηση του έργου, με επεμβάσεις στα σημεία που χρήζουν άμεσης επισκευής, μειώνεται το κόστος συντήρησης, επιμηκύνεται ο χρόνος λειτουργίας, αλλά και διασφαλίζεται η επένδυση της κατασκευής.

Παράλληλα, η χρήση της ενοργάνωσης,  κατά τη φάση της κατασκευής, επιτρέπει την διαρκή και επί τόπου καταγραφή της συμπεριφοράς του έργου σε πραγματικές συνθήκες, συντελώντας στην βελτίωση της μελέτης, στην αναβάθμιση και εξέλιξη των προδιαγραφών και κανονισμών, καθώς και στην επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας της κατασκευής.

Κτίριο Αναχωρήσεων, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2011
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Αποσβεστήρων Ιξώδους
Κύριος του Έργου: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΤΟΜΗ Α.Ε.

Τμήμα Καλοχώρι – Κλειδί, ΠΑΘΕ

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Νοέμβριος 2009 - Μάιος 2010
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Εφεδράνων Α/Δ Καλοχωρίου, Γέφυρα Ποταμού Γαλλικού, Κόμβος Σίνδου, Α/Δ Σίνδου, Α/Δ Χαλάστρας, Κόμβος Μαλγάρων, Γέφυρα ποταμού Λουδία, Α/Δ ποταμού Λουδία, Κόμβος Κλειδιού, Γέφυρα ποταμού Αξιού
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ανάδοχος: Γ. Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Γέφυρες Πρόσβασης, Καλωδιακή γέφυρα Ευρίπου

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Νοέμβριος 2009
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Εφεδράνων
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ανάδοχος: Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Τμήμα Κατερίνη – Κλειδί & Τμήμα Ράχες – Ευαγγελισμός, Τεχνικά εκτός Π.Α.Θ.Ε.

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Νοέμβριος 2009
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση αρμών, τεχνικά από Χ.Θ. 272+800 έως Χ.Θ. 470+000
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ανάδοχος: J&P – ABAΞ - Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας – Κορίνθου & Περιφερειακή Πατρών

Τοποθεσία: Πάτρα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούλιος 2009 - Νοέμβριος 2009
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Εφεδράνων & Αρμών, τεχνικά από Χ.Θ. 23+960 έως Χ.Θ. 225+900
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ

Περιφερειακή Παράκαμψη Πατρών

Τοποθεσία: Πάτρα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2009
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Αρμών
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, Νοε 2008

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Νοέμβριος 2008
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση διαφόρων Γεφυρών Σήμανσης
Κύριος του Έργου: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E.
Ανάδοχος: Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Τμήμα Ράχες - Ευαγγελισμός , ΠΑΘΕ

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2008
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση αρμών & στηθαίων ασφαλείας στα τεχνικά από Χ.Θ. 263+800 έως Χ.Θ. 373+200
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Αττική Οδός

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2008
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση αρμών σε τεχνικά σε διάφορες θέσεις της Αττικής Οδού
Κύριος του Έργου: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε
Ανάδοχος: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε

Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, Απρ 2008

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2008 - Απρίλιος 2008
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων, αρμών, σκυροδέματος και στηθαίων σε διάφορα τεχνικά
Κύριος του Έργου: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E.
Ανάδοχος: ΑΘΗΝΑ Α.Ε. / J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies