Επιθεώρηση & Ενοργάνωση

Στόχος της επιθεώρησης των τεχνικών και εν γένει των υποδομών, σε συνδυασμό με την ενοργάνωση, είναι να αποκαλυφθούν σε μια κατασκευή τυχόν ελαττώματα και λειτουργικά προβλήματα, περιοχές εντάσεων και φορτίσεων πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει σχεδιασμού, καθώς και πιθανές πηγές δημιουργίας μελλοντικών προβλημάτων.

Η ενοργάνωση με χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων, όπως επιταχυνσιόμετρα, μηκυνσιόμετρα και ειδικοί αναμεταδότες, συντελεί στην καταγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς ενός τεχνικού έργου σε λειτουργικές, αλλά και σεισμικές συνθήκες, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ορθή και αποδοτική συντήρηση του έργου, με επεμβάσεις στα σημεία που χρήζουν άμεσης επισκευής, μειώνεται το κόστος συντήρησης, επιμηκύνεται ο χρόνος λειτουργίας, αλλά και διασφαλίζεται η επένδυση της κατασκευής.

Παράλληλα, η χρήση της ενοργάνωσης,  κατά τη φάση της κατασκευής, επιτρέπει την διαρκή και επί τόπου καταγραφή της συμπεριφοράς του έργου σε πραγματικές συνθήκες, συντελώντας στην βελτίωση της μελέτης, στην αναβάθμιση και εξέλιξη των προδιαγραφών και κανονισμών, καθώς και στην επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας της κατασκευής.

Γέφυρες C3 & C12, Κάτω Διαβάσεις U1 & U3, Ριάντ, Σ. Αραβία

Τοποθεσία: Ριάντ, Σαουδική Αραβία
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ RIYADH
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Στέγαστρο Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου Σαντορίνης

Τοποθεσία: Σαντορίνη, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Εφεδράνων
Κύριος του Έργου: Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

4th Ring Road, Int. 22, Ghazali Bridge, Κουβέιτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος: COMBINED GROUP

Αυτ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, Γέφυρες Λαδοπόταμου, Βουραϊκού και Κερυνίτη

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2014 - Μάρτιος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Εφεδράνων
Κύριος του Έργου: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Α/Δ Ροδίτσας , Αυτ/μος ΠΑΘΕ

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2013
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Εφεδράνων στα τεχνικά Τ7, Τ5Δ, Τ1Δ, Τ2, Τ9Α & Τ9Δ
Κύριος του Έργου: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος: ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

4th Ring Road, Int. 21, Yarmouk Bridge, Κουβέιτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούλιος 2013
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος: KCCEC

Road No. 30, Int. 72, Bridge F-11 & 072/300, Κουβέιτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Απρίλιος 2013
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

King Faisal Road, Int. 23 & 23C, Bridge No. 080/500, Κουβέιτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2012
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος: KCC ENGINEERING & CONTRACTING CO.

5th Ring Road, Int. 39, Bridge 500/050, Kuwait

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2012
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος: KCC ENGINEERING & CONTRACTING CO.

Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.

Τοποθεσία: Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε./ Ράχες - Κοιλαδογέφυρα Τεμπών, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2012 - Δεκέμβριος 2012
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση εφεδράνων στα τεχνικά 1R, 22R, 49R, 52AR, 63R, 113R, 115R, 140RB, 141R, 154R
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
Ανάδοχος: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies