Προένταση

Από το 1992 έως σήμερα η ΕΛΕΜΚΑ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πληθώρα έργων προέντασης σε όλους τους τύπους τεχνικών (αμφιέριστες δοκοί, κιβώτια, πλάκες με κενά, οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες, κτιριακά έργα), και μεθόδων κατασκευής (προκατασκευές, προβολοδομήσεις, προωθήσεις).

Τα εξειδικευμένα συνεργεία της ΕΛΕΜΚΑ έχουν αναλάβει την τοποθέτηση,  τάνυση και  τσιμεντένεση σε σημαντικό αριθμό τεχνικών διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας των εργασιών.

Γέφυρα Νέδοντα, ΓΕ29Ν, Α/Κ Δυτικής Καλαμάτας

Τοποθεσία: Καλαμάτα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2012
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση σε προβολοδόμηση
Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ

Αυτοκινητόδρομος Ε75 Τμήμα από Βελιγράδι-Nis-Fyrom & Αυτοκινητόδρομος Ε80 Τμήμα Nis-Dimitrovgrad

Τοποθεσία: Βουλγαρία & Σερβία
Περίοδος Εκτέλεσης: 2012
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση διαφόρων τεχνικών
Κύριος του Έργου: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Σιδηροδρομική Γέφυρα ΣΓ28, Λιανοκλάδι - Δομοκός

Τοποθεσία: Λιανοκλάδι-Δομοκός, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2009
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση ανωδομής με προώθηση
Κύριος του Έργου: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - AΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

5th Ring Road, Kuwait

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: 2008
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση διαφόρων τεχνικών
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ανάδοχος: Κ/Ξ AΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - COPRI

Παναγιά – Γρεβενά, Εγνατία Οδός

Τοποθεσία: Παναγιά-Γρεβενά, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2007
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση σε προβολοδόμηση, Γέφυρα Γ2
Κύριος του Έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

Νέα Σιδηροδρομική Γέφυρα Ισθμού Κορίνθου

Τοποθεσία: Ισθμός Κορίνθου, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2003
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση σε προβολοδόμηση
Κύριος του Έργου: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Παράκαμψη Γρεβενών - Εγνατία Οδός

Τοποθεσία: Γρεβενά, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2001
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση σε προβολοδόμηση
Κύριος του Έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΓΝΩΜΩΝ Α.Τ.Ε.

Καλωδιωτή Γέφυρα Wadi Leban – Σ. Αραβία

Τοποθεσία: Σαουδική Αραβία
Περίοδος Εκτέλεσης: 1993
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προένταση Βάθρου
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ανάδοχος: Κ/Ξ TANMIA - SAUDI ARCHIRODON

Υλικά Προέντασης

Alga Cable (ελληνικό)
Alga Cable (αγγλικό)

Προεντεταμένα καλώδια

Pfeifer Cable Structures

Αγκύρια βράχου - εδάφους

Anker Schroeder

Ράβδοι αγκύρωσης

SAS-THREAD BAR SYSTEM
SAS-TIE RODS
SAS Reinforcing system thread bar - coupler
SAS 500-555-550
SAS 670-800
SAS 950-1050_835-1035
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies